INICI

Estem a les Xarxes Socials
Facebook
X (Twitter)
YouTube
Instagram

 

Visita la nostra web!

INSCRIU-TE ALS NOSTRES PROGRAMES DE COMPOSTATGE:

         

613 447 764

645 742 561

El servei CreaCompost consisteix en gestionar els bioresidus generats en els 14 municipis de l’àrea del Consorci Crea mitjançant la implantació de diferents sistemes de compostatge, inclòs el domèstic, comunitari (a nivell municipal o centres educatius) i el tractament en planta de residus.

A més de la recollida selectiva de matèria orgànica, tractada en la planta de Villena, el Consorci de residus Crea ha posat en marxa 3 iniciatives en la seua àrea de gestió, incloses dins el servei “CreaCompost”.    


Compostatge comunitari en els centres educatius, en la qual s’inclou una completa campanya de formació, assessorament i acompanyament als centres, així com el subministrament de tots els materials necessaris. Els centres podran autogestionar els seus residus orgànics per mitjà del compostatge.

  

Compostatge domèstic en els domicilis dels usuaris i usuàries interessats, que consisteix en implantar el compostatge a nivell domèstic, i inclou la formació, assessorament i visites tècniques als domicilis, així com el subministrament dels materials necessaris. Es pretén aconseguir l’autogestió dels residus orgànics de 625 famílies mitjançant el compostatge domèstic.

Compostatge comunitari amb l’ampliació d’instal·lacions ja existents (10) amb un total de 17 noves illes de compostatge, amb campanyes de formació i lliurament de materials necessaris als usuaris i usuàries interessats per a recollir els bioresidus en els seus domicilis. Pretén augmentar les zones d’aportació per a facilitar als veïns el depòsit dels residus orgànics generats en els seus domicilis.