Treballs a realitzar i resultats esperats

El compostatge comunitari implica realitzar la instal·lació de 17 illes de compostatge comunitari en els municipis de l’àrea del Consorci Crea. Comptarem amb un equip especialitzat en formar als nous usuaris i usuàries que vulguen formar part, perquè coneguen la correcta separació dels bioresidus en els seus domicilis. Tan sols han de depositar-los a l’illa de compostatge més pròxima al seu domicili. Setmanalment es realitzarà un manteniment de les instal·lacions, la correcta gestió de les quals donarà lloc a zones netes. Però així i tot et recomanem que sigues cívic i ens ajudes, ja que cuidar i mantindre net el nostre entorn és assumpte de tots i totes.

El compostatge domèstic és un projecte de gran abast, la finalitat del qual és captar a 625 famílies dins de l’àrea del Consorci Crea interessades a gestionar els seus propis bioresidus a casa. Per a això formarem a les famílies i els ajudarem durant tot el procés, perquè generen en els seus domicilis un abonament de qualitat.

El compostatge en centres educatius és un projecte en marxa des de l’any 2020, amb gran èxit d’implantacions en els centres educatius de l’àrea del Consorci Crea, que continua i que pretén ampliar al major nombre de centres (fins a un màxim de 68) que vulguen gestionar els bioresidus generats en el propi centre educatiu. La seua missió és formar al personal docent i alumnat amb l’objectiu d’aconseguir que l’alumnat s’implique i aprenga el procés de compostatge.

Objectius

Els objectius inicials del servei de compostatge del Consorci en la seua àrea de gestió són:

  • Ampliació del nombre d’illes de compostatge comunitari en els nostres municipis, passant de les 10 actuals a un total de 27.
  • Implantació d’un total de 625 compostadores domèstics en domicilis procedents dels 14 municipis consorciats.
  • Implantació del compostatge comunitari en els centres educatius fins a un total de 68 centres.

Resultats generals esperats

  • Aconseguir la màxima participació en els 3 serveis de compostatge proposats (comunitari, domèstic i comunitari en centres educatius).
  • Instal·lar i posar en marxa les 17 illes de compostatge comunitari, aconseguint el màxim rendiment de les illes de compostatge.
  • Resposta màxima per part dels usuaris i usuàries en la participació de compostatge domèstic.
  • Implementació en el major nombre de centres educatius del servei de compostatge comunitari, aconseguint conscienciar a la població més jove de la importància del compost com un recurs.
  • Minimitzar la quantitat de residus orgànics depositats en el contenidor de fracció resta.
  • Conscienciar a la població del bon ús del contenidor marró, en cas de no ser factible l’ús de sistemes de compostatge descentralitzat.