COMPOSTATGE EN PLANTA

Servei del Consorci

La planta de tractament mecànic-biològic de residus que presta servei als 14 municipis consorciats de la nostra àrea (Banyeres de Mariola, Beneixama, Biar, El Camp de Mirra, Canyada, Castalla, Elda, Monòver, Onil, Petrer, El Pinós, Salinas, Sax i Villena) està situada en la localitat de Villena.

L’àrea de gestió del Consorci Crea abasta més de 1.280 m², amb un total de més de 185.000 habitants. Amb aquestes dades, en la nostra planta de tractament de residus es gestionen més de 65.000 tones de residus a l’any. D’aquests residus totals, quasi 26.000 tones són residus orgànics que han de ser tractats en la planta.

Actualment diversos municipis de l’àrea de gestió del consorci estan implementant sistemes de recollida separada de residus orgànics (FORS). El Consorci Crea, a causa de l’arribada a les nostres instal·lacions d’aquest tipus de residus de les nostres localitats, ha habilitat una zona específica en planta per al tractament, mitjançant compostatge, d’aquests residus orgànics recollits selectivament. D’aquest procés, s’obté un compost d’elevada qualitat com a abonament orgànic a usar en explotacions agrícoles, hortes, terres de cultiu, jardineria, etc.

D’aquesta manera, obtenim un recurs d’un residu, en el marc d’una economia circular.

La major part dels residus orgànics recollits selectivament de la nostra àrea seran tractats en aquesta planta del consorci. Però, a més d’aquest tipus de tractament centralitzat, el Consorci Crea desenvolupa diferents modalitats descentralitzades de compostatge de residus orgànics. Aquests altres sistemes estan inclosos en el servei de compostatge del Consorci Crea (compostatge domèstic, compostatge comunitari i compostatge en centres educatius).

El compostatge descentralitzat té múltiples avantatges com, per exemple:

  • Reducció de la petjada de carboni degut al transport de residus.
  • Implicació efectiva de la ciutadania en els processos de compostatge.
  • Millora del coneixement de la ciutadania pel que fa al tractament de residus.
  • Les instal·lacions de compostatge domèstic, comunitari i en centres educatius són eines de conscienciació mediambiental en si mateixes.

És per això que, a més del compostatge centralitzat en planta, des del Consorci Crea es fomenta també la resta de solucions de compostatge de residus orgànics, en un enfocament holístic de tractament de residus orgànics, necessari per a la consecució dels objectius que ens marca la Unió Europea.