Servei del Consorci

El servei està dirigit a tots els usuaris residents en els municipis de l’àrea del Consorci de residus Crea (Banyeres de Mariola, Beneixama, Biar, el Camp de Mirra, Cañada, Castalla, Elda, Monòver, Onil, Petrer, el Pinós, Salinas, Sax i Villena) que estiguen interessats en reciclar la matèria orgànica a través del compostatge comunitari. Aquest tipus de compostatge descentralitzat s’enfoca a famílies conscienciades amb el medi ambient però que no poden gestionar els bioresidus generats en els seus propis domicilis mitjançant compostatge domèstic, per falta d’espai exterior.

Durant el període 2020 – 2021, es va posar en marxa aquest servei de compostatge comunitari en els municipis de l’àrea de gestió del Consorci Crea amb un total de 10 illes de compostatge instal·lades en 10 municipis diferents (Banyeres de Mariola, Biar, Castalla, Monòver, Onil, Petrer, el Pinós, Salinas, Sax i Villena). Actualment estem en fase d’ampliació d’aquest, fins a arribar a l’objectiu de 27 illes de compostatge comunitari actives en tots els municipis consorciats.

La finalitat és promocionar el tractament en origen de la matèria orgànica a través del compostatge comunitari, amb màxima participació ciutadana possible. Es pretén, amb això, minimitzar l’impacte que suposa el trasllat, gestió i tractament dels residus orgànics en plantes de tractament i valorització de residus.

El Consorci Crea dotarà als municipis participants de les illes de compostatge comunitari requerides, així com dels materials necessaris per als participants.

Contempla les següents actuacions, sense cap mena de cost per als participants:

  • Formació i capacitació per als participants.
  • Instal·lació i manteniment de les illes de compostatge comunitari per part d’un equip especialitzat del Consorci Crea.
  • Assessorament continu a participants i ajuntaments.
  • Lliurament de tots els materials necessaris als participants, amb la finalitat que puguen realitzar la separació de residus orgànics en les seues llars.

Les formacions per als participants es realitzaran en els diferents municipis que conformen l’àrea del Consorci de residus Crea, amb l’assistència d’un tècnic/a expert/a en compostatge i amb una duració aproximada d’una hora. El dia de les formacions s’informarà del repartiment dels materials necessaris per a realitzar el compostatge comunitari, tots ells inclosos en el servei i que el Consorci Crea posarà a la disposició dels usuaris.

Una vegada posada en marxa la instal·lació, es realitzarà un manteniment continu per part dels tècnics especialitzats del Consorci per al correcte funcionament de les illes de compostatge.

Es disposarà, a més, d’assessorament continuat via telemàtica (telèfon, whatsapp i correu electrònic), on els participants tindran el suport necessari i podran fer les consultes pertinents, rebent resposta als dubtes plantejats.