FAQ

Sliderfaq_v

Què és el compostatge?

El compostatge consisteix en la descomposició de la matèria orgànica. Aquesta descomposició es produeix a través de microorganismes i es fa en 2 grans etapes. A la primera, microorganismes aerobis i termòfils (necessiten oxigen i viuen a altes temperatures), degraden la majoria de la matèria orgànica. Es produeix molta calor (fins a 60ºC), però és primordial mantenir l’aireació i la humitat a la pila de compost per a que el procés es desenvolupi de manera correcta. En una segona fase de maduració, altres microorganismes i fongs terminen de degradar la matèria orgànica més resistent.

Es poden compostar restes orgàniques de menjar, residus de jardí (fulles, branques, gespa,…), aliments fets malbé, etc.

El producte final és el compost, que és un adob natural ple de nutrients, que es pot mesclar amb la terra per a millorar les qualitats del sòl i aportar a les nostres plantes tot el que necessiten.

Pot suposar el maneig del compost domèstic un risc per a la salut de les persones?

El potencial de risc per a la salut de les persones en el cas del compost domèstic és molt baix. De totes maneres, és recomanable prendre les següents mesures de precaució:

 • Evitar introduir restes de qualsevol tipus de carn i fems d’animals.
 • Assegurar-se que el procés de maduració del compostatge s’està produint a una temperatura bastant alta (>50ºC) per a reduir patògens com E. coli o Salmonella sp.
 • Rentar-se les mans després de manipular compost o utilitzar guants.
 • Si és possible, deixar que el compost maduri al compostador durant més temps, fins i tot durant un any.

Es pot compostar durant la situació sanitària generada per la COVID?

El compostatge entès com la gestió d’un residu domèstic o assimilable, es pot realitzar durant la situació sanitària generada per la Covid-19. A més, el compostatge té un avantatge afegit i és que les temperatures altes que assoleix el compostador permeten desactivar qualsevol hipotètica presència del virus de forma ràpida i eficaç a la pila de compost.

De forma general, igual que per a la resta d’activitats, convé tenir en compte les recomanacions dels organismes sanitaris en vigor com pot ser:

 • Ús de la mascareta i mantenir les distàncies de seguretat.
 • Rentar-se les mans amb solució hidroalcohòlica.
 • Respectar el número de persones que poden estar juntes.
 • Desinfectar les eines de manteniment (airejador, termòmetre, cubells) amb gel hidroalcohòlic o desinfectant.

El compostatge produeix males olors?

El procés de descomposició de les restes vegetals desprèn una olor característica i agradable. Recorda l’olor de bosc humit. És important recordar que a dins del compostador han d’estar totes les restes ben barrejades.

El compostatge pot atraure rosegadors o animals molestos?

El procés de descomposició de les restes vegetals desprèn una olor característica i agradable. Recorda l’olor de bosc humit. És important recordar que a dins del compostador han d’estar totes les restes ben barrejades.

En què consisteix el seguiment i mantenimet d’un compostador?

El seguiment d’un compostador és cosa senzilla y ràpida. La majoria de la feina consisteix en estar atents de l’estat de la pila de compost a dins del compostador per a assegurar que el procés es desenvolupa de forma correcta. Es verificaran els següents paràmetres vàries vegades a la setmana, per exemple, cada cop que s’aporti matèria verda:

 • Amb un termòmetre (és l’indicador principal que el procés s’està desenvolupant de manera correcta).
 • La pila de compost ha d’estar lleugerament humida, per a que els microorganismes puguin viure.
 • La compactació. L’aire ha de fluir per dins de la pila de compost a través de nombrosos forats entre les partícules, per a que els microorganismes puguin respirar.
 • Potencials problemes: olores, presència d’insectes no desitjats, …

En funció de l’estat d’aquests paràmetres es realitzaran unes o unes altres tasques de manteniment que permeten mantenir la pila de compost en el seu estat òptim. Aquestes tasques són simples i ràpides de realitzar, per exemple:

 • Es pot voltejar el compost quan es comença a compactar massa (1 cop a la setmana).
 • Es pot afegir més matèria seca quan la pila de compost està massa humida.
 • Es pot aportar aigua o regar quan la pila de compost està massa seca.

En general, es dediquen entre 10 i 15 minuts setmanals al manteniment d’un compostador.

Què ocorre si en una temporada (vacances…) no s’afegeix matèria orgànica al compostador?

Es pot deixar unes setmanes sense atendre sense que ocorri res. Però és probable que la matèria orgànica existent presenti algun problema, com ara mala olor, presència de mosca de la fruita o que la matèria estigui seca i freda (el que ocorrerà de totes maneres si es deixa molt de temps, per l’evaporació de l’aigua).

En cas de males olors o mosques, bastarà afegir i barrejar material sec (sempre guardar matèria marró o estructurant de reserva per a aquest tipus de problemes). Si està sec, se li afegirà material verd (restes de menjar o restes fresques de l’hort), es regarà i es remourà adequadament, i es reprendrà el procés com anteriorment.

En el cas de períodes llargs de descans, coincidint amb les vacances i tenint en compte que és l’època de l’any que més calor fa, és probable que el compostador s’assequi. En aquest cas, es recomana que abans de començar les vacances es tapi bé amb estructurant la part superior del compostador, per evitar la presència de mosques per manca d’aireació, i si fos possible humitejar la matèria orgànica un cop per setmana o cada quinze dies durant el període que no s’aporti matèria orgànica verda. Si això no fos possible, a la tornada de vacances el compostador no estarà actiu i s’haurà assecat. Això té fàcil solució, s’humitejarà bé la mescla i s’aportarà material orgànic verd, i el procés de compostatge es tornarà a activar.