Servei del Consorci

Aquest servei està dirigit a tots els ciutadans residents en els municipis de l’àrea de gestió del Consorci de residus Crea (Banyeres de Mariola, Beneixama, Biar, El Camp de Mirra, Canyada, Castalla, Elda, Monòver, Onil, Petrer, El Pinós, Salinas, Sax i Villena) que estiguen interessats a reciclar els residus orgànics que generen en els seus domicilis o habitatges, a través del compostatge en l’àmbit domèstic. La seua finalitat és promocionar el tractament en origen de la matèria orgànica a través del compostatge domèstic, convertint-la en un abonament natural amb excel·lents propietats per al sòl.

Es tracta d’un servei per a fomentar el compostatge descentralitzat i que, per tant, pretén minimitzar l’impacte que suposa el trasllat, gestió i tractament dels residus orgànics en plantes de tractament i valorització de residus.

Les actuacions que contempla el servei, i que no suposen cap tipus de cost per als ciutadans interessats, són:

  • Formació i capacitació per als tots els usuaris interessats.
  • Visites de seguiment tècnic.
  • Assessorament continu.
  • Lliurament de tots els materials necessaris per a dur a terme el compostatge domèstic.

Les formacions per als usuaris es realitzaran en els diferents municipis que conformen l’àrea del Consorci de Residus Crea, amb l’assistència d’un tècnic/a expert/a en compostatge i amb una duració aproximada d’una hora. El dia de les formacions s’informarà del repartiment dels materials necessaris per a realitzar el compostatge domèstic, tots ells inclosos en el servei, i que el Consorci Crea posarà a la disposició dels usuaris.

Una vegada posat en marxa el compostador en el domicili, els tècnics responsables del consorci realitzaran una visita de seguiment (acordada prèviament amb l’usuari) per a assessorar-lo sobre el procés de compostatge.

Es disposarà, a més, d’assessorament continuat via telemàtica (telèfon, whatsapp i correu electrònic) on els usuaris tindran el suport necessari i podran fer les consultes pertinents.