Objectius i indicadors

Els objectius d’aquest servei es disgreguen en tota una sèrie d’indicadors de seguiment que permetran realitzar una avaluació contínua i detallada del desenvolupament de l’experiència de compostatge domèstic.

Els indicadors es divideixen en indicadors amb objectius mesurables, per als quals hi ha una referència en el total i indicadors sense objectius mesurables ja que no hi ha un número inicial quantificable d’objectiu.

TAULA D’INDICADORS AMB OBJECTIUS MESURABLES

TAULA D’INDICADORS SENSE OBJECTIUS MESURABLES