Servei del Consorci

El servei està dirigit a tots els centres educatius de l’àrea de gestió del Consorci de Residus Crea i la seua finalitat és donar a conéixer el compostatge entre el seu alumnat a través de la implantació d’un projecte de compostatge comunitari.

A més de la instal·lació de compostadors i del subministrament de materials addicionals com a poals i contenidors per a la separació dels residus orgànics, es duran a terme les següents actuacions:

  • Tallers per a l’alumnat
  • Formació per al professorat
  • Formació per als encarregats de compostatge
  • Formació per al personal de cuina
  • Visita de seguiment tècnic
  • Assessorament i acompanyament continu

Les formacions del professorat i personal de cuina es realitzaran in situ, en les pròpies instal·lacions del centre educatiu, per un tècnic/a expert/a en compostatge i tindran una duració aproximada de 45 minuts -1 hora. El dia de les formacions s’aprofitarà per a instal·lar els compostadores i repartir els materials necessaris.

Els tallers per a l’alumnat seran d’una hora aproximadament i estaran dinamitzats per una persona amb experiència en educació ambiental. El taller per impartir es decidirà juntament amb les persones responsables de cada centre educatiu, depenent de l’edat de l’alumnat.

Una vegada el compostador estiga ja en funcionament, es realitzaran visites de seguiment que s’acordaran al costat de les persones designades com a responsables en els centres educatius.