OBJECTIUS I INDICADORS

Compostando, ¡CREAmos vida!
konpostagailua
shutterstock_1422987374
1_manzana
2_compostadorhojas
3_compostador2
4_compostaje
5_MO
7_compostind
8_fiemo
9_MO
10_MO
11_MO
12_huesos
13_compost
14_compostador
15_semillas
16_mesa
17_hierba
18_planta
19_compostind
20_plantas
21_peel
22_peel
23_ppel
cabecera_compost
previous arrow
next arrow

Els objectius d’aquest projecte es desgranen en tota una sèrie d’indicadors de seguiment que ens permetran realitzar una avaluació detallada del desenvolupament de l’experiència de compostatge en centres educatius.

A continuació es mostren els principals resultats aconseguits fins al moment: