Preguntes frequents sobre compostatge

Què és el compostatge?

El compostatge consisteix en la descomposició de matèria orgànica. Aquesta descomposició es produeix a través de microorganismes i es fa en dos 2 grans etapes. En la primera microorganismes aerobis i termòfils (necessiten oxigen i viuen a altes temperatures), degraden la majoria de la matèria orgànica. Es produeix molta calor (fins a 60°C), però és primordial mantindre l’aeració i la humitat en la pila de compost perquè el procés es desenvolupe de manera correcta. En una segona fase de maduració altres microorganismes i fongs acaben de degradar la matèria orgànica més resistent.

Es poden compostar restes orgàniques de menjar, residus de jardí (fulles, branques, gespa…), menjar desbaratada, etc.

El producte final és el compost que és un abonament natural ple de nutrients, que es pot mesclar amb la terra per a millorar les qualitats del sòl i aportar a les nostres plantes tot el que necessiten.

Pot suposar el maneig del compost domèstic risc per a la salut de les persones?

El potencial de risc per a la salut de les persones en el cas del compost domèstic és molt baix. De totes maneres, és recomanable prendre les següents mesures de precaució:

 • Evitar introduir restes de qualsevol mena de carn i femta d’animals.
 • Assegurar-se que el procés de maduració del compostatge s’estiga produint a una temperatura bastant alta (> 50°C) per a reduir patògens com coli o Salmonel·la sp.
 • Netejar-se les mans després de manipular compost o usar guants.
 • Si és possible, deixar que el compost madure en el compostador durant més temps, fins i tot fins a un any.

Es pot compostar durant la situació sanitària generada per la COVID?

El compostatge entés com a gestió d’un residu domèstic o assimilable, es pot realitzar durant la situació sanitària generada per la Covid-19.

De maneja general, igual que per a la resta d’activitats, convé tindre en compte les recomanacions dels organismes sanitaris en vigor com poden ser:

 1. Ús de la màscara i mantindre les distàncies de seguretat.
 2. Llavar-se les mans amb solució hidroalcohòlica.
 3. Respectar el nombre de persones que poden estar juntes.
 4. Desinfectar les eines de manteniment (airejador, termòmetre, poals) amb gel hidroalcohòlic o desinfectant.

El compostatge produeix mala olor?

El procés de descomposició de les restes vegetals desprén una olor característica i agradable. Recorda l’olor del bosc humit. És important recordar que dins del compostador ha d’estar tot ben mesclat.

El compostatge pot atraure rosegadors o animals molestos?

No, si el procés s’ha realitzat de manera correcta, no atraurà a animals molestos o indesitjats.

Pot ser que apareguen la mosca de la fruita o formigues, això indica que falta material sec i/o no s’ha mesclat prou. De totes maneres, aquests organismes també ajudaran a formar el compost, i en tot cas, la seua presència sempre estarà limitada a l’interior del compostador.

En què consisteix el seguiment i manteniment d’un compostador?

El seguiment d’un compostador és una cosa senzilla i ràpid. La majoria del treball consisteix a estar pendent de l’estat de la pila de compost dins del compostador per a assegurar que el procés es desenvolupa de manera correcta. Es verificaran els següents paràmetres diverses vegades a la setmana, per exemple, cada vegada que s’aporta matèria verda:

 • Temperatura, amb un termòmetre (és l’indicador principal que el procés s’està desenvolupant de manera correcta).
 • Humitat, la pila de compost ha d’estar lleugerament humida, perquè els microorganismes puguen viure.
 • La compactació, l’aire ha de fluir dins de la pila de compost a través de nombrosos buits entre les partícules, perquè els microorganismes puguen respirar.
 • Potencials problemes: olors, presència d’insectes no desitjats, …En funció de l’estat d’aquests paràmetres es realitzaran unes o les altres tasques de manteniment que permeten mantindre la pila de compost en el seu estat òptim. Aquestes tasques són simples de realitzar i ràpides, per exemple:
  • Es pot voltejar el compost quan es comença a compactar massa (1 vegada a la setmana).
  • Es pot afegir matèria més seca, quan la pila de compost està massa humida.
  • Es pot aportar aigua o regar quan la pila de compost està massa seca.

  En general se solen dedicar entre 10 i 15 minuts setmanals al manteniment d’un compostador.

Què ocorre si en una temporada (vacances…) no s´afig matèria orgànica al compostador?

 • Es pot deixar unes setmanes sense atendre sense que ocórrega res. Però és probable que la matèria orgànica existent present algun problema, com a olor, mosca de la fruita o que la matèria estiga seca i freda (el que ocorrerà de totes maneres si es deixa molt temps per l’evaporació de l’aigua). En cas d’olors o mosques, bastarà amb mesclar i afegir material sec (sempre guardar matèria marró de reserva per a aquesta mena de problemes). Si està sec, s’afegirà material verd (restes de menjar o restes fresques de l’horta), es regarà i remourà adequadament i es reprendrà el procés com anteriorment.
 • En el cas de períodes llargs de descans, com a l’estiu, coincidint amb les vacances i tenint en compte que és l’època de l’any que més calor fa, és probable que el compostador s’asseque. En aquest cas el recomanable és, abans de començar les vacances tapar bé amb estructurant la part superior del compostador, per a evitar presència de mosques per falta de ventilació, i si fora possible humitejar la matèria orgànica una vegada per setmana o cada quinze dies durant el període que no s’aporte matèria orgànica verda. Si això no fora possible, a la volta de vacances el compostador no estarà actiu i s’haurà assecat. Això té fàcil solució, s’humitejarà bé la mescla i aportar material orgànic verd, i el procés de compostatge tornarà a estar actiu.